Ενημέρωση για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020

Προς τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηλείας

Σχετ.: Η αριθμ. Φ.350/66/151441/Ε3/06-11-2020 εγκύκλιος Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

«Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί με βάση τις πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ, μετά την έκδοση των πράξεων αυτών, εστάλησαν δηλώσεις από κάποιους υποψηφίους στην υπηρεσία περί της μη συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Mε βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι πράξεις ανακήρυξης δεν δύναται να τροποποιούνται.»

Για λόγους ενημέρωσης των εκλογέων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηλείας παρατίθεται η παρούσα πληροφόρηση.

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.Μ.Ε

Βαρούχας Γιάννης του Γεωργίου

Καλαντζή Βασιλική του Θεοδώρου

Κουτσουρά Ελένη του Κωνσταντίνου

Λιάπη Βασιλική του Ιωάννη

Μοσχονάς Γεώργιος του Νικολάου

Πικέα Χαραλαμπία του Διονυσίου

Χαρίτος Στρατόνικος του Γεωργίου

ΑΥΤΟΝΟΜΟ Δίκτυο Εκπαιδευτικών Αγωνιστικών, Προοδευτικών και Ενωτικών Κινήσεων Π.Ε

Γεωργόπουλος Δημήτριος του Αντωνίου

Καραμεσίνη Δήμητρα του Θεοδώρου

Κοκκόσης Πέτρος του Αλεξάνδρου

Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα του Αντωνίου

Ραμαροσόν Λουί-Χάρης του Ζερμαίν

Σαϊτάς Γεώργιος του Παναγιώτη

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Γεωργόπουλος Αλέξιος του Αθανασίου

Ζιάκας Ευάγγελος του Ιωάννη

Κακαφώνης Νικόλαος του Δημητρίου

Μπρη Αντωνία του Σωτηρίου

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών Π.Ε

Κομπορόζου Αθηνά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κουλόπουλος Γρηγόριος τυο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κουσάβελος Νικόλαος του ΠΑΝΟΥ

Παναγιωτάρας Δημήτριος του ΦΩΤΙΟΥ

Πικέας Γεώργιος του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ