ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
           
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
  
                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
                               
ΤΜΗΜΑ  ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ        
                          

 

 

 

                                                           

 
 

                                                                                                             

    
                                                                                                                                                                                                                
 Επιστροφή στην αρχική σελίδα

                                                                                                                                                                          

   
                              
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΩΡΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ευχαριστούμε  τον συνάδελφο  Μπούργο  Ιωάννη  που μας τα παραχώρησε. 

Οδηγίες εκτύπωσης των ωρολ. προγραμμάτων (σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα)

    Μονοθέσιου Δημ. Σχολείου
    Διθέσιου Δημ. Σχολείου
    Τριθέσιου Δημ. Σχολείου
    Τετραθέσιου Δημ. Σχολείου
    Πενταθέσιου Δημ. Σχολείου
    Εξαθέσιου Δημ. Σχολείου

      Επταθεσίου, Οκταθεσίου, Εννιαθεσίου Δημ. Σχολείου

               Ε.Α.Ε.Π.
    α) σε μορφή .pdf   (για άμεση εκτύπωση και συμπλήρωμα με το χέρι)

  
 β) σε μορφή  .xls ( για συμπλήρωμα σε υπολογιστή).

     Πιλοτικό Ε.Α.Ε.Π. σε μορφή .
xls

 

 

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 Προτάσεις για δραστηριότητες πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                    Επιστροφή στην αρχική σελίδα

s